tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är ett genom?

Genomet är uppsättningen av allt genetiskt material, det vill säga allt DNA, som finns i en levande organism. Ett individs genom innehåller tillräckligt med information för att utveckla en fungerande kopia av sig själv och dess vidare utveckling. Trots allmän uppfattning är genomet inte enbart DNA som finns i cellkärnan, utan inkluderar också DNA från organeller som finns i cellen, som mitokondrierna hos människor. I fallet med människor har vanligtvis varje cell samma DNA och därmed en exakt kopia av individens genom.

I människor är genomet i cellerna dubbelt, med undantag för de könsspecifika kromosomerna hos män, eftersom de är diploida organismer. Var och en av de två kopiorna kommer från en av föräldrarna. På grund av detta finns det sjukdomar där en individ kan vara bärare av sjukdomsgenen utan att uppvisa den. Dessa kallas recessiva sjukdomar, som kräver att båda kopior av den defekta genen finns för att utvecklas. Å andra sidan räcker det med att en av de två generna har förändrad information för att en dominant sjukdom ska uttryckas.