tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är gener?

En gen är en sekvens av nukleotider i DNA som transkriberar en funktionell bit av RNA och oftast finns i specifika regioner av genomet. De anses vara den grundläggande enheten för arv eftersom en gen bär information som gör det möjligt att producera ett protein eller reglera dess funktion, och därmed bestämma individens egenskaper.

Hos människor har alla individer två kopior av varje gen, förutom de gener som finns på de könsspecifika kromosomerna X och Y. Gener kan genomgå mutationer, och varje variant av en gen kallas allel.

Det är en term vars definition har ändrats över åren när ny information har upptäckts inom genetikens område.