tellmegen logo

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SELVITÄ EPÄILYKSESI

Mitä geenit ovat?

Geeni on DNA:ssa oleva nukleotidien sekvenssi, joka transkriboi toiminnallisen RNA-fragmentin ja sijaitsee yleensä tiettyjen genomien alueilla. Geenejä pidetään perinnöllisyyden perusyksikkönä, sillä geeni kantaa tietoa, joka mahdollistaa proteiinin tuottamisen tai sen toiminnan säätelyn, määritellen näin yksilön ominaisuudet.

Ihmisillä jokaisella yksilöllä on kaksi kopiota jokaisesta geenistä, lukuun ottamatta X- ja Y-kromosomien geenejä. Geenit voivat muuttua, ja jokainen geenin variantti tunnetaan alleelina.

Tämä on termi, jonka määritelmä on muuttunut vuosien saatossa sitä mukaa kun genetiikan alalla on löydetty uutta tietoa.