tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co to są geny?

Gen to sekwencja nukleotydów w DNA, które transkrybują funkcjonalny fragment RNA i zwykle znajdują się w określonych regionach genomu. Uważa się je za podstawową jednostkę dziedziczności, ponieważ gen niesie informację, która pozwala na produkcję białka lub regulację jego funkcji, co decyduje o cechach osobnika.

U ludzi wszystkie osobniki posiadają dwie kopie każdego genu, z wyjątkiem genów znajdujących się na chromosomach płciowych X i Y. Geny mogą ulegać mutacjom, a każdy wariant genu nazywany jest allelem.

Jest to termin, którego definicja zmieniała się na przestrzeni lat wraz z odkrywaniem nowych informacji w dziedzinie genetyki.