tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czym jest poradnictwo genetyczne?

Poradnia genetyczna udziela informacji, pomocy i wsparcia osobom, które mają lub są zagrożone wystąpieniem choroby genetycznej.

Podczas konsultacji z zakresu poradnictwa genetycznego genetyk spotyka się z osobą i/lub rodziną w celu omówienia zagrożeń genetycznych, które mogą ich dotyczyć, oraz przekazania, w stosownych przypadkach, informacji na temat badań genetycznych i dostępnych opcji pozwalających na lepsze radzenie sobie z sytuacją, np. omówienie możliwych metod leczenia.

Aby określić, czy dana choroba lub stan ma komponent genetyczny, genetyk musi znać, jeśli to możliwe, szczegółowy wywiad rodzinny i medyczny danej osoby.

Informacje z konsultacji genetycznej mogą określić, czy konieczne są dalsze badania genetyczne lub które badania mogą być bardziej odpowiednie, choć decyzja o ich przeprowadzeniu należy do osoby zainteresowanej, która będzie miała niezbędne informacje o możliwych konsekwencjach dla siebie lub potomstwa wyników badań genetycznych. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu dalszych, bardziej pogłębionych badań genetycznych, lekarz musi je przepisać.

Obowiązkiem osoby przeprowadzającej konsultację genetyczną jest przekazanie najbliższej rodzinie (rodzicom, dzieciom lub rodzeństwu) informacji, które zostały wyciągnięte z konsultacji, zwłaszcza jeśli zawierają one ważne informacje, które mogą mieć wpływ na ich zdrowie, jeśli również prezentują te warianty lub mutacje genetyczne.

Jak uzyskać dostęp do konsultacji z zakresu poradnictwa genetycznego w tellmeGen?

W tellmeGen dbamy o to, aby klient czuł się w całym procesie towarzyszem lekarza i/lub wykwalifikowanego genetyka.

Krótko mówiąc, tellmeGen chce zapewnić swoim użytkownikom odpowiednie zrozumienie wyników ich testu genetycznego, tak aby stał się on podstawowym narzędziem w dbaniu o ich zdrowie i jakość życia.

Ponadto w tellmeGen opracowaliśmy spersonalizowaną usługę doradztwa genetycznego, która obejmuje konsultacje, podczas których nasi eksperci genetycy analizują każdy przypadek i oceniają najbardziej odpowiednie opcje dla każdego klienta.

Spersonalizowane Konsultacje Genetyczne wiążą się z niewielką dodatkową opłatą. Zwykła konsultacja genetyczna, czyli dotycząca jednego aspektu Twoich wyników, wiąże się z dodatkowym kosztem. Jeśli masz kilka wątpliwości, a raport będzie dla specjalistów z tellmeGen bardziej kosztowny, istnieje możliwość zamówienia pakietu konsultacyjnego. Procedura stosowana podczas tych konsultacji w zakresie poradnictwa genetycznego jest następująca:

  1. Profesjonalista tellmeGen kontaktuje się z klientem (zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej), który poprosił o konsultację, aby poznać problem, który ma być rozwiązany.
  2. Gdy klient wyjaśni swoje wątpliwości, profesjonalny genetyk zbada sprawę i napisze spersonalizowany raport na podstawie wykrytych wariantów genetycznych i opisanej przez klienta historii osobistej.
  3. Jeśli pisemny raport nie jest wystarczający do wyjaśnienia wątpliwości klienta, specjalista może skontaktować się z nim telefonicznie lub w formie wideokonferencji.

Dzięki tej usłudze wyjaśnimy wszelkie wątpliwości, jakie klient może mieć co do swoich wyników i pokierujemy go, jak postępować w różnych aspektach profilaktycznych. Jeśli to możliwe, doradzimy Ci możliwe sposoby leczenia.