tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czym jest poradnictwo genetyczne?

Poradnia genetyczna udziela informacji, pomocy i wsparcia osobom, które mają lub są zagrożone wystąpieniem choroby genetycznej.

Podczas konsultacji doradztwa genetycznego, genetyk rozmawia z osobą i/lub rodziną, aby omówić ryzyka genetyczne, które mogą ich dotyczyć, i w razie potrzeby dostarcza informacji o badaniach genetycznych i dostępnych opcjach lepszej obsługi ich sytuacji, na przykład rozważając różne możliwe leczenia.

Aby określić, czy dana choroba lub stan ma komponent genetyczny, genetyk musi znać, jeśli to możliwe, szczegółowy wywiad rodzinny i medyczny danej osoby.

Informacje z konsultacji genetycznej mogą określić, czy konieczne są dalsze badania genetyczne lub które badania mogą być bardziej odpowiednie, choć decyzja o ich przeprowadzeniu należy do osoby zainteresowanej, która będzie miała niezbędne informacje o możliwych konsekwencjach dla siebie lub potomstwa wyników badań genetycznych. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu dalszych, bardziej pogłębionych badań genetycznych, lekarz musi je przepisać.

Obowiązkiem osoby przeprowadzającej konsultację genetyczną jest przekazanie najbliższej rodzinie (rodzicom, dzieciom lub rodzeństwu) informacji, które zostały wyciągnięte z konsultacji, zwłaszcza jeśli zawierają one ważne informacje, które mogą mieć wpływ na ich zdrowie, jeśli również prezentują te warianty lub mutacje genetyczne.

Jak uzyskać dostęp do konsultacji z zakresu poradnictwa genetycznego w tellmeGen?

W tellmeGen dbamy o to, aby klient czuł się w całym procesie towarzyszem lekarza i/lub wykwalifikowanego genetyka.

Krótko mówiąc, tellmeGen chce zapewnić swoim użytkownikom odpowiednie zrozumienie wyników ich testu genetycznego, tak aby stał się on podstawowym narzędziem w dbaniu o ich zdrowie i jakość życia.

Ponadto w tellmeGen opracowaliśmy spersonalizowaną usługę doradztwa genetycznego, która obejmuje konsultacje, podczas których nasi eksperci genetycy analizują każdy przypadek i oceniają najbardziej odpowiednie opcje dla każdego klienta.

Spersonalizowane Konsultacje Genetyczne wiążą się z niewielką dodatkową opłatą. Zwykła konsultacja genetyczna, czyli dotycząca jednego aspektu Twoich wyników, wiąże się z dodatkowym kosztem. Jeśli masz kilka wątpliwości, a raport będzie dla specjalistów z tellmeGen bardziej kosztowny, istnieje możliwość zamówienia pakietu konsultacyjnego. Procedura stosowana podczas tych konsultacji w zakresie poradnictwa genetycznego jest następująca:

  1. Profesjonalista tellmeGen kontaktuje się z klientem (poczty elektronicznej), który poprosił o konsultację, aby poznać problem, który ma być rozwiązany.
  2. Gdy klient wyjaśni swoje wątpliwości, profesjonalny genetyk zbada sprawę i napisze spersonalizowany raport na podstawie wykrytych wariantów genetycznych i opisanej przez klienta historii osobistej.

Dzięki tej usłudze wyjaśnimy wszelkie wątpliwości, jakie klient może mieć co do swoich wyników i pokierujemy go, jak postępować w różnych aspektach profilaktycznych. Jeśli to możliwe, doradzimy Ci możliwe sposoby leczenia.