tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co to jest DNA i nukleotydy?

DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) to cząsteczka organiczna przechowująca informacje umożliwiające syntezę wszystkich składników organizmu. Można ją porównać do instrukcji produkcyjnej organizmu. U gatunku ludzkiego większość DNA znajduje się wewnątrz jądra komórkowego. Z wyjątkiem takich komórek jak czerwone krwinki, wszystkie komórki organizmu posiadają ten sam zestaw DNA, a różnice między nimi wynikają z regionów kodujących i odczytujących informacje. DNA odpowiada również za transmisję dziedziczną, czyli przekazywanie cech i właściwości jednostek ich potomstwu.

Dzięki komórkom znajdującym się w ślinie można zbadać DNA całego osobnika. Można również poznać predyspozycje do chorób i cechy innych krewnych z jednego osobnika.

Nukleotydy to cząsteczki, z których składa się DNA. DNA to polimer nukleotydów tworzący słynną podwójną helisę. W DNA występują cztery rodzaje nukleotydów: adenina, cytozyna, tymina i guanina. Informacje przekazywane przez nukleotydy do komórki są różne w zależności od kolejności tych czterech rodzajów. Jeśli DNA jest instrukcją produkcji, to nukleotydy są literami, w których ta instrukcja jest zapisana.

SNP to zmiana jednego nukleotydu na inny, np. zamiana adeniny na tyminę w łańcuchu DNA.