tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Różnica między genotypowaniem a sekwencjonowaniem DNA

Przy zakupie testu genetycznego ważne jest wiedzieć, jaką techniką badane są informacje genetyczne, ponieważ wyniki uzyskane za pomocą różnych technik mogą być różnie interpretowane.

Dwie najczęściej stosowane technologie to genotypowanie i sekwencjonowanie. Każda z tych technik bada DNA w inny sposób i w różnych ilościach. Różnice między nimi tłumaczą zróżnicowanie cen analiz genetycznych.

Genotypowanie bada różnorodność genetyczną poprzez analizę różnic w genomie pomiędzy osobnikami i populacjami. Celem zastosowania genotypowania w badaniu genetycznym jest stwierdzenie obecności SNP, które są związane z podatnością na określoną chorobę.

Z drugiej strony, sekwencjonowanie DNA analizuje praktycznie całe DNA. Określenie pełnej sekwencji DNA pozwala nam poznać mutacje somatyczne powstałe pomiędzy różnymi organizmami.

Innymi słowy, główna różnica między tymi dwoma technikami polega na tym, że genotypowanie oznacza określenie obecności lub braku SNP, a sekwencjonowanie polega na odczytywaniu sekwencji DNA bazę po bazie. Ta różnica decyduje o cenie – techniki genotypowania są tańsze od sekwencjonowania.

W tellmeGen oferujemy najbardziej kompleksowe badanie genetyczne na rynku, wykorzystujące technikę genotypowania. W tym celu opracowaliśmy chip Microarray, który gromadzi maksymalną liczbę SNP z dużymi dowodami naukowymi. Ten chip zawiera ponad 750 000 markerów, a dodatkowo jest spersonalizowany dzięki ponad 10 000 SNP.