tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jakie informacje dostarcza mi tellmeGen?

W tellmeGen uważamy, że informacja genetyczna jest podstawową i fundamentalną informacją dla każdego człowieka. Naszym głównym celem jest uczynienie jej jak najbardziej dostępną dla ogółu społeczeństwa.

Informacje, które przekazuje tellmeGen są tak istotne, że uważamy, iż każdy powinien je znać. To informacja o Twoim DNA, która jest bardzo sprawdzona przez środowisko naukowe i opiera się na analizie SNP, czyli zmianach w sekwencji DNA pojedynczego nukleotydu, które wpływają na podatność lub ochronę przed niektórymi chorobami i określają Twoje cechy.

Wyniki są podzielone na sześć części, począwszy od genetycznych predyspozycji do rozwoju chorób, aż po szerokie badanie pochodzenia przodków.

Warunki dziedziczne

Raporty dotyczące chorób monogenicznych pozwalają dowiedzieć się, czy jesteś nosicielem mutacji związanymi z takimi chorobami jak mukowiscydoza, rodzinna hipercholesterolemia lub inne choroby monogeniczne, które są chorobami o niskiej częstości występowania w populacji ogólnej i wynikają z mutacji w pojedynczym genie.

W większości analizowanych chorób monogenicznych nosiciele mutacji zwykle nie chorują i nie są świadomi, że mogą je przenosić. Istnieją wyjątki, w których nosiciele pojedynczej kopii mutacji w jednym genie mogą rozwinąć chorobę, tak jak w przypadku niektórych typów hipercholesterolemii oraz rodzinnego raka piersi i jajnika. W obu sytuacjach nosiciele mutacji mogą przekazać ją swojemu potomstwu, dlatego posiadanie tej informacji ma ogromne znaczenie dla zdrowia całej rodziny.

Genetyczna podatność na warunki zdrowotne

Wiadomo, że genetyka odgrywa rolę w rozwoju powszechnych patologii w populacji, takich jak astma, cukrzyca. Choroby złożone różnią się przede wszystkim od chorób monogenicznych, ponieważ są uwarunkowane interakcją między wieloma wariantami różnych genów a środowiskiem.

Należy zauważyć, że badamy, jak warianty genetyczne mogą zwiększać predyspozycje do pewnych chorób, ale nie gwarantujemy z całkowitą pewnością, czy rozwiną się u Ciebie te choroby, czy nie. Jak wspomnieliśmy, rozwój złożonych chorób zależy w większym lub mniejszym stopniu, w zależności od każdej pat

Cechy osobowościowe a Wellness

Te dwie sekcje obejmują raporty, które skupiają się na naszych cechach fizycznych, takich jak kolor oczu i kształt włosów. Zawierają również informacje o aspektach związanych z parametrami klinicznymi, takimi jak poziom PSA, cholesterolu i witamin, a także raporty związane z wynikami sportowymi i jakością snu.

Farmakogenetyka bada wpływ zmienności genetycznej danej osoby na jej odpowiedź na określone leki. W tej sekcji analizowane są warianty genetyczne wpływające na główne enzymy metabolizujące leki, które pomogą Ci dowiedzieć się, czy będziesz metabolizował pewne leki szybciej lub wolniej, czy pewne leki będą skuteczne czy nie, a nawet czy jesteś narażony na rozwój działań niepożądanych. Ta część nie jest obecnie dostępna w Stanach Zjednoczonych.

Pochodzenie

Dzięki genetyce populacyjnej można oszacować, jaką część DNA dzielisz z różnymi populacjami, a także ustalić relacje między ludźmi, aż do piątego stopnia bliskości. Można również oszacować skład swojego rodowodu, czyli proporcje DNA, które dzielimy z populacjami referencyjnymi o znanym pochodzeniu geograficznym i etnicznym.

Nasza praca nie kończy się na dostarczeniu Ci tych wszystkich informacji. Do każdej choroby dołączone są profesjonalne zalecenia dotyczące profilaktyki, które zostały opracowane przez nasz zespół lekarzy i genetyków w oparciu o najlepsze kliniczne wytyczne medyczne. Posiadamy również system spersonalizowanych konsultacji genetycznych oraz poradnię genetyczną opartą na Twoich wynikach.

Genetyka to dyscyplina naukowa w ciągłym rozwoju, dlatego uważamy, że istotne jest, aby platforma była stale aktualizowana, z nowymi raportami i funkcjami, które pozwolą Ci dowiedzieć się więcej o tym, jak Twoje DNA może wpłynąć na jakość życia i uczynić Cię wyjątkowym.