tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jaką technologię wykorzystuje tellmeGen? W jaki sposób analizujemy twoje DNA, aby poznać twój skład genetyczny?

Po wyekstrahowaniu DNA z próbki śliny przeprowadzany jest proces amplifikacji (powstaje wiele kopii DNA) w celu sprawnego przeprowadzenia procesu genotypowania. Proces ten polega na identyfikacji określonej liczby pozycji w sekwencji DNA w celu wykrycia ewentualnych wariantów obecnych w materiale genetycznym. Wykrywanie to odbywa się poprzez porównanie próbki z chipem genotypowym lub referencyjnym DNA, który został zwalidowany i zatwierdzony przez środowisko naukowe.

Do niedawna do analizy próbek wykorzystywaliśmy wyłącznie informacje pochodzące z niestandardowej wersji tablicy genotypowej Global Screening Array v3.0 firmy illuminaTM, która jest w stanie przeanalizować około 650 000 pozycji genomu. Zostało to następnie dostosowane do potrzeb, aby uwzględnić ponad 100 000 dodatkowych pozycji, które zostały wcześniej wybrane pod kątem dodatkowych informacji istotnych z punktu widzenia klinicznego.

W tellmeGen stosujemy obecnie połączenie wiedzy genetycznej i mocy obliczeniowej, aby znacznie zwiększyć liczbę wariantów, które można analizować za pomocą chipa DNA, do dziesiątek milionów. Ta analiza imputacyjna pozwala nam na badanie wariantów, które zostały powiązane z chorobami, a które nie były obecne w początkowych 750,000+ wariantów. Dzięki temu osiągamy nasz cel, jakim jest oszacowanie ryzyka genetycznego każdej osoby, dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Ta ważna aktualizacja pozwala nam znacznie ulepszyć nasz proces genetyki predykcyjnej, który, jak sama nazwa wskazuje, pozwala przewidzieć prawdopodobieństwo rozwoju chorób lub posiadania złożonych cech z genetycznego punktu widzenia.

Należy zaznaczyć, że analiza genetyczna przeprowadzana jest w certyfikowanych laboratoriach, które posiadają wszystkie odpowiednie przepisy, aby zaoferować najwyższe standardy jakości, gwarantujące dokładność i wiarygodność wyników.

Array Scanner:
illumina® iScan

Chip do genotypowania:
illuminaTM Global Screening Array – Customize version

Laboratorium:
Naszym laboratorium referencyjnym jest Eurofins Genomics Denmark, jedyne laboratorium w Europie zdolne do przetwarzania dużej liczby próbek, które otrzymujemy i przetwarzamy codziennie.

Jest to laboratorium referencyjne w Europie posiadające następujące certyfikaty:

ISO 17025: Akredytowana doskonałość analityczna
ISO 13485: Oligonukleotydy zgodnie z normą dla wyrobów medycznych
GLP: Złoty standard dla nieklinicznych badań bezpieczeństwa
GCP: Usługi farmakogenomiki dla badań klinicznych
cGMP: Produkty i badania zgodne z wymogami farmacji i biotechnologii