tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Welke technologie gebruikt tellmeGen? Hoe analyseren we uw DNA om uw genetische opmaak te kennen?

Zodra het DNA uit het speekselmonster is geëxtraheerd, wordt een amplificatieproces uitgevoerd (waarbij vele kopieën van het DNA worden gegenereerd) om het genotyperingsproces efficiënt uit te voeren. Dit proces bestaat erin een bepaald aantal posities in de DNA-sequentie te bepalen om mogelijke varianten in het genetisch materiaal op te sporen. Deze opsporing gebeurt door vergelijking van het monster met een genotyperingchip of referentie-DNA, die door de wetenschappelijke gemeenschap gevalideerd en goedgekeurd is.

Tot voor kort hebben wij voor de analyse van de monsters alleen gebruik gemaakt van informatie afkomstig van een aangepaste versie van de illuminaTM Global Screening Array v3.0 genotypering array, waarmee ongeveer 650.000 genoomposities kunnen worden geanalyseerd. Dit werd aangepast om meer dan 100.000 extra posities op te nemen die eerder waren geselecteerd voor aanvullende klinisch relevante informatie.

Nu passen we bij tellmeGen de combinatie van genetische kennis en computerkracht toe om het aantal varianten dat met een DNA-chip kan worden geanalyseerd, aanzienlijk te verhogen tot tientallen miljoenen. Deze imputatie-analyse stelt ons in staat varianten te bestuderen die met ziekten in verband zijn gebracht en die niet voorkwamen in de oorspronkelijke 750.000+ varianten. Hiermee wordt ons doel bereikt om het genetische risico van elk individu nauwkeuriger in te schatten dan ooit tevoren.

Deze belangrijke update stelt ons in staat onze voorspellende genetica aanzienlijk te verbeteren, waarmee wij, zoals de naam al zegt, vanuit genetisch oogpunt de kans op het ontwikkelen van ziekten of het bezitten van complexe eigenschappen kunnen voorspellen.

Er zij op gewezen dat de genetische analyse wordt uitgevoerd in gecertificeerde laboratoria die over alle nodige voorschriften beschikken om de hoogste kwaliteitsnormen te kunnen bieden, zodat de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de resultaten gegarandeerd zijn.

Array Scanner:
illumina® iScan

Genotypering chip:
illuminaTM Global Screening Array – Customize version

Laboratorium:
Ons referentielaboratorium is Eurofins Genomics Denmark, het enige laboratorium in Europa dat in staat is het grote aantal monsters dat wij dagelijks ontvangen en verwerken, te verwerken.

Het is een referentielaboratorium in Europa met de volgende certificeringen:

ISO 17025: Geaccrediteerde analytische uitmuntendheid
ISO 13485: Oligonucleotiden volgens de norm voor medische hulpmiddelen
GLP: de gouden standaard voor niet-klinisch veiligheidsonderzoek
GCP: Farmacogenomica-diensten voor klinische proeven
cGMP: producten en tests volgens farmaceutische en biotechnologische vereisten