tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Kan ik een kind (of een baby) testen?

Ja, natuurlijk. In feite zijn kinderen de leeftijdsgroep die het meest van de test zou kunnen profiteren. Gezien hun leeftijd hebben zij meer mogelijkheden om hun omgevingsfactoren en levensgewoonten te veranderen, en kunnen zij doeltreffender ingrijpen op de “punten” die in hun resultaten naar voren komen.

In vergelijking met andere, meer conventionele kits is het formaat van de swabafname optimaal voor hen, vanwege hun spuugproblemen, aangezien het een speciaal instrument bevat om op een eenvoudige (en absoluut pijnloze) manier speeksel uit hun mond te verzamelen.

Vergeet niet dat voor het testen van een minderjarige (0-18 jaar) toestemming van de ouders nodig is (zie volgende punt).

– ZEER BELANGRIJK (toestemming van de ouders) –
In de gevallen waarin de diensten van tellmeGen voor minderjarigen moeten worden gebruikt, is het noodzakelijk dat de persoon die de dienst contracteert, de ouders van de minderjarige is of, in voorkomend geval, de persoon die het ouderlijk gezag over hem uitoefent. Bij ontstentenis van de ouders kan alleen de voogdijhouder een contract sluiten met tellmeGen. Niemand anders kan namens de minderjarige een contract sluiten. De documenten die moeten worden overgelegd om de vertegenwoordiging van de minderjarige te erkennen en, bijgevolg, om een overeenkomst te kunnen sluiten, worden vermeld in de laatste twee alinea’s van punt 3.1 van de Wettelijke Bepalingen:

  • Als een van de ouders contracteert: Om de diensten van tellmeGen te kunnen leveren aan minderjarigen, moeten degenen die het ouderlijk gezag hebben dit bewijzen door tellmeGen een gescande kopie van hun identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort), van de identiteitskaart of het paspoort van de minderjarige (alleen als de minderjarige er al een heeft) en van het familieboekje te sturen. Bij ontbreken van een identiteitskaart en/of gezinsboekje moet een gescande kopie worden overgelegd van een officieel document waaruit de rechtsbetrekking blijkt.
  • In geval van aanstelling van de wettelijke voogd: Door telematisch een gescande kopie van het vonnis of de gerechtelijke beslissing houdende de aanstelling toe te zenden, samen met uw identiteitsbewijs en dat van de minderjarige (als u er al een heeft). Bij ontstentenis van een identiteitskaart wordt een gescande kopie van het paspoort of een gelijkwaardig identiteitsbewijs verstrekt (zowel van de voogd als van de minderjarige indien hij/zij er een heeft).