tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Kan jag göra testet på ett barn (eller en bebis)?

Ja, självklart. Faktum är att barn är den åldersgrupp som potentiellt skulle kunna dra mest nytta av testet. Med tanke på deras ålder har de fler möjligheter att ändra sina miljöfaktorer och livsstilsvanor och kan vidta mer effektiva åtgärder angående de ”problem” som framhävs i deras resultat.

Provtagningssatsen med användning av tops är optimal för dem jämfört med andra mer konventionella kit, på grund av deras svårigheter att spotta. Den inkluderar ett specialverktyg för att enkelt (och helt smärtfritt) samla in saliv från deras mun.

Kom ihåg att föräldrars samtycke krävs för att genomföra testet på en minderårig (0-18 år) (se nästa punkt).

– MYCKET VIKTIGT (föräldrasamtycke) –

I de fall där tellmeGens tjänster ska användas av minderåriga, är det nödvändigt att den person som anlitar tjänsten är barnets förälder eller, vid behov, den person som har vårdnaden över honom eller henne. I frånvaro av föräldrarna kan endast en förmyndare ingå ett avtal med tellmeGen. Ingen annan kan ingå ett avtal i minderårigs namn. Dokumenten som ska presenteras för att erkänna minderårigens representation och därmed ingå ett avtal, anges i de två sista styckena i punkt 3.1 av de juridiska bestämmelserna:

  • Om någon av föräldrarna anlitar tjänsten: För att tellmeGens tjänster ska kunna tillhandahållas till minderåriga, måste de som har vårdnaden kunna bevisa detta genom att elektroniskt skicka en skannad kopia av sitt ID-kort (DNI eller pass), minderårigens ID-kort eller pass (endast om han eller hon redan har ett) och Familjeboken. Om det inte finns något ID-kort och/eller familjebok, ska en skannad kopia av något officiellt dokument som bekräftar den lagliga relationen bifogas.
  • Om den lagliga förmyndaren anlitar tjänsten: Genom att elektroniskt skicka en skannad kopia av domen eller det rättsliga beslutet som innehåller sitt förordnande, tillsammans med sitt identitetskort och minderårigens (om han eller hon redan har ett). Om det inte finns något ID-kort, ska en skannad kopia av passet eller ett ekvivalent identitetskort (både för förmyndaren och den minderåriga, om han eller hon har ett) bifogas.