tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vilka andra tjänster erbjuder tellmeGen?

Utöver all information som följer med det genetiska testet och de kostnadsfria regelbundna uppdateringarna, erbjuder vi genetiska konsultationer online och mer uttömmande rapporter för att du ska få veta varenda detalj i ditt genetiska testresultat.

Du kan också ladda upp rådata som erhållits från andra företag gratis. Om deras format är kompatibelt med vårt kan vi analysera rådata för att ge dig nya resultat.