tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Kan jag göra testet anonymt?

Du kan göra testet anonymt, men du måste alltid skapa ett konto på plattformen för att få tillgång till resultaten. Du kan använda ett fingerat förnamn och efternamn. De uppgifter som måste vara verkliga är ditt födelsedatum, din ras och ditt kön, eftersom dessa data är nödvändiga för beräkningen av sannolikheter för komplexa sjukdomar.