tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Kommer jag att få veta mina intoleranser och matallergier?

tellmeGen DNA-testet grupperar olika sjukdomar och hälsodrag. Om du har genetiska förändringar bakom dessa egenskaper kommer DNA-testet att berätta det för dig.

Du måste ta i beaktning att vårt genetiska test inte omfattar alla möjliga matallergier och intoleranser. Antalet negativa reaktioner på mat är breda och komplexa, och det är omöjligt för oss att täcka alla. Vår studie baseras enbart på genetik, utan att analysera antikroppar eller proteiner. Därför kan vi i vissa situationer berätta om du har en predisposition för den egenskapen, men vi kan inte bekräfta om du redan har uttryckt den. Vi är ett kliniskt komplement, och vi rekommenderar alltid att bekräfta med en expert innan du vidtar åtgärder.

Dessutom, när vi lägger till nya objekt kommer vi att informera dig. Även om det nu finns allergier som saknas i vårt test, är det troligt att vi kommer att inkludera dem i dina resultat i framtiden.

Om du vill veta om vårt test inkluderar en specifik kostrelaterad hälsostörning, rekommenderar vi att du kollar in Wellness-blocket som vi erbjuder. Du kan hitta nya drag som intresserar dig!