tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Jag är adopterad, kan jag få veta mer om mina ursprung och genetiska predisposition?

Om du är adopterad och vill veta mer om din familjs ursprung och möjliga ärftliga onormala gener, kan ett genetiskt kit hjälpa dig.

Det genetiska kitet från tellmeGen informerar dig om de etniciteter med vilka du delar DNA, genom att tilldela dina ursprungsregioner baserat på specifika genetiska varianter. På samma sätt analyserar det specifika områden i ditt genom för att upptäcka patologiska gener som gör dig bärare av en sjukdom eller predisponerad för den.

Du kan till och med hitta släktingar genom verktyget DNA Connect, om de finns i vår databas och har gett sitt samtycke. Användningen av verktyget är frivillig och användarna bestämmer själva om de vill aktivera det eller inte.

Vårt genetiska kit kräver inte eller använder information från din fosterfamilj för analyser och resultat. Allt vi behöver har du själv.