tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är skillnaden mellan Advanced DNA-kit och Starter DNA-kit?

Starter DNA-kit erbjuder information om cirka 90 punkter relaterade till dina personliga drag, Wellness (välbefinnande) och ancestralitet, inklusive även det maternella och paternella haplogruppen du tillhör, samt procentandelen Neandertal-DNA du har. Det vill säga, detta alternativ erbjuder inte data relaterade till din hälsa.

Advanced DNA-kit är det mest kompletta på marknaden. Det erbjuder information om mer än 430 punkter om genetisk predisposition för sjukdomar, monogena ärftliga sjukdomar, farmakologi, personliga drag, wellness-data (välbefinnande), samt en omfattande studie om ancestralitet inklusive det maternella och paternella haplogruppen du tillhör, och procentandelen Neandertal-DNA du har.

Båda DNA-testerna ger tillgång till tjänsten DNA Connect, som låter dig hitta och interagera med dina genetiska släktingar i vår databas.

Det bör också framhållas att alla rapporter uppdateras kontinuerligt när nya upptäckter relaterade till dem dyker upp.

Avslutningsvis vill vi tillägga att på tellmeGen använder vi den senaste teknologin för dataanalys för att öka dess tillförlitlighet, och bearbetar dem enligt genomvidds associationsstudier (GWAS).