tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Skulle tellmeGens DNA-test vara giltigt som bevis för släktskap?

Även om vårt test är tillförlitligt för att fastställa släktskap till 100% mellan föräldrar och syskon, har vi inget sätt att bekräfta att det prov som tagits verkligen tillhör den person som anges till oss. På grund av detta, även om resultaten är pålitliga, gör okunskapen om provets ursprung, baserat enbart på kundens ord, det ogiltigt som bevis för faderskap eller i en rättegång.

För att se släktskapsrelationer kan du få tillgång till dem genom DNA Connect-verktyget. För detta måste båda personerna ha sina genetiska tester i vår databas och ha gett sitt samtycke till deras användning. Du kan aktivera och avbryta applikationen när som helst.