tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vem kan använda detta kit?

TellmeGens genetiska test kan användas av vem som helst, oavsett ålder, kön eller etnicitet. Informationen som tillhandahålls med DNA-testet är värdefull vid alla tillfällen.

Å ena sidan kan du göra det genetiska testet av nyfikenhet, för att en medicin inte känns bra och du inte vet varför, för att du vill ha barn och vill veta om du är bärare av någon monogen sjukdom, för att lära känna dina förfäder, vilken sport som passar dig bäst, den mest effektiva dieten och mycket mer.

Å andra sidan representerar barn den åldersgrupp som kan dra störst nytta av det genetiska testet. Eftersom de har hela livet framför sig, är de de som har mest möjligheter att ändra sina miljöfaktorer och livsstilsvanor, och kan därmed ingripa mer effektivt i de ”poster” som framhävs i deras DNA-test.