tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Skillnad mellan genotypning och DNA-sekvensering

När du köper ett genetiskt test är det viktigt att veta vilken teknik som används för att studera den genetiska informationen, eftersom resultaten tolkas olika beroende på tekniken.

De två mest använda teknologierna är genotypning och sekvensering. Varje teknik studerar DNA på olika sätt och med olika mängder av DNA. Skillnaderna mellan metoderna förklarar variationerna i priset på genetiska analyser.

Genotypning handlar om att studera den genetiska mångfalden genom att analysera de variationer som finns i genomet mellan individer och populationer. Syftet med att använda genotypning i ett genetiskt test är att bestämma förekomsten av SNPs som är relaterade till en ökad risk för att drabbas av en viss sjukdom.

Å andra sidan analyserar DNA-sekvensering nästan hela DNA:t. Att bestämma hela DNA-sekvensen gör det möjligt att känna till de somatiska mutationer som genereras mellan olika organismer.

Det vill säga, den huvudsakliga skillnaden mellan de två teknikerna är att genotypning innebär att fastställa närvaro/frånvaro av SNPs, och sekvensering är att läsa DNA-sekvensen bas för bas. Denna skillnad är den som bestämmer priset, där genotypningstekniker är mindre kostsamma än sekvensering.

På tellmeGen erbjuder vi den mest kompletta genetiska testet på marknaden, med användning av genotypningsteknik. För detta ändamål har vi utvecklat en Microarray-chip som samlar det maximala antalet SNPs med stark vetenskaplig evidens. Denna chip innehåller mer än 750 000 markörer. Dessutom är den anpassad med mer än 10 000 SNPs.