tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czy test DNA tellmeGen byłby ważny jako test rodzicielski?

Chociaż nasz test jest wiarygodny w ustalaniu 100% relacji między rodzicami i rodzeństwem, nie mamy możliwości potwierdzenia, że otrzymana próbka rzeczywiście należy do osoby, o której nam powiedziano. Dlatego, mimo że wyniki są wiarygodne, brak wiedzy o pochodzeniu próbki, opartej wyłącznie na słowie klienta, czyni ją bezużyteczną jako test ojcostwa lub w sprawach sądowych.

Aby zobaczyć relacje pokrewieństwa, możesz uzyskać do nich dostęp za pomocą narzędzia DNA Connect. W tym celu obie osoby muszą mieć swoje testy genetyczne w naszej bazie danych i muszą wyrazić zgodę na ich użycie. Możesz aktywować i dezaktywować aplikację w dowolnym momencie.