tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Co to jest czynnik genetyczny?

Czynnik genetyczny złożonej choroby lub cechy osobniczej to część genetyczna, która wpływa na rozwój tej choroby lub cechy. Innymi słowy, są to warianty genetyczne, o których wiadomo, że mają bezpośredni wpływ na ryzyko lub predyspozycje genetyczne do wystąpienia danej choroby lub cechy. Na podstawie sekwencji DNA każdej osoby można określić, jakie warianty genetyczne posiada i jakie ryzyko genetyczne z nimi związane.

Jednak wynik nie jest absolutny, ponieważ czynniki środowiskowe również determinują pojawienie się i/lub ciężkość patologii, czasami z większym wpływem niż genetyka osoby.