tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Mam niskie/średnie ryzyko wystąpienia choroby/cechy X w teście, ale cierpię lub mam tę chorobę/cechę

Zarówno złożone choroby, jak i cechy są spowodowane kombinacją czynników genetycznych, środowiskowych i stylu życia jednostki. Nawet w przypadku chorób monogenowych ekspresja choroby nie ma takiego samego nasilenia u wszystkich osób. Znając Twoją genetykę, możemy określić, jakie masz genetyczne prawdopodobieństwo rozwoju każdej z analizowanych chorób i cech.

Musisz jednak mieć świadomość, że są one uwarunkowane dodatkowymi czynnikami, a Twoje wyniki będą interpretować jedynie genetyczną część choroby. Czynniki środowiskowe i Twój styl życia nie są brane pod uwagę w analizie tych wyników, a mogą odgrywać nawet ważniejszą rolę niż genetyka. Posiadanie niskiego/średniego ryzyka może odgrywać rolę ochronną przed daną chorobą/cechą, ale nie zapobiega jej całkowicie.