tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

W teście wyszło mi niskie/średnie ryzyko X warunku/cechy, ale mam ten warunek/cechę

Zarówno stany zdrowia, jak i cechy są spowodowane kombinacją czynników genetycznych, czynników środowiskowych i stylu życia jednostki. Nawet w przypadku warunków dziedzicznych, ekspresja warunku nie ma takiego samego nasilenia u wszystkich osób. Znajomość twojej genetyki pozwala nam określić, jakie masz genetyczne prawdopodobieństwo rozwoju każdego z analizowanych stanów zdrowia i cech.

Należy jednak pamiętać, że są one uwarunkowane przez inne dodatkowe czynniki, a twoje wyniki będą interpretować tylko część genetyczną stanu zdrowia. Czynniki środowiskowe i twój styl życia nie są brane pod uwagę w analizie tych wyników i mogą odgrywać jeszcze ważniejszą rolę niż genetyka. Niskie/średnie ryzyko może pełnić rolę ochronną przed tym warunkiem/cechą, ale nie zapobiega mu całkowicie.