tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jestem kobietą, czy nie mogę poznać swojego pochodzenia od strony ojca, ponieważ nie mam haplogrupy ojcowskiej?

Tak, możesz poznać swoje pochodzenie po stronie ojca, jeśli jesteś kobietą.

Twoja haplogrupa ojcowska, u kobiet, może być znana tylko poprzez DNA ojca lub rodzeństwa, ponieważ badany jest chromosom Y. Chromosom Y jest przekazywany tylko z ojców na synów, a porównując jego unikalne warianty z ustalonymi bazami danych możemy prześledzić historię Twoich ojcowskich przodków wstecz o ponad 250 000 lat.

Jednakże, nawet jeśli Twój ojciec nie przekazał Ci swojego chromosomu Y, przekazał Ci swój chromosom X i 22 inne chromosomy. Badanie rodowodu polega na porównaniu określonych fragmentów Twojego DNA ze znanymi wariantami z bazami danych tysięcy osób będących referentami grup etnicznych. Do badania rodowodu nie potrzebujemy chromosomu Y, który jest niezbędny do określenia haplogrupy ojcowskiej.

Różnica polega na tym, że haplogrupa ojcowska mówi nam o historii przekazywanej przez tysiące lat z ojców na dzieci płci męskiej, tylko męskiej, na Ciebie. Testy przodków natomiast mówią nam, w przybliżeniu, jaki procent Twojego DNA należy do konkretnych grup etnicznych, poprzez badanie Twojego DNA zarówno pochodzenia ojcowskiego, jak i matczynego. Na podstawie podobieństwa Twoich genów do populacji referencyjnych możemy teoretyzować o Twoim pochodzeniu.

Nie martw się, to różne pojęcia i nawet jeśli nie ma chromosomu Y, to Twój ojciec odcisnął swoje piętno na Twoim pochodzeniu 😊.