tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Dlaczego kobiety nie dostają w wynikach haplogrupy ojcowskiej?

Aby uzyskać haplogrupę ojcowską, analizuje się informację genetyczną chromosomu płciowego Y.

Chromosom ten jest odpowiedzialny za determinację płci męskiej podczas tworzenia się zarodka poprzez aktywację genu SRY. Dlatego też tylko osobniki płci męskiej w momencie urodzenia posiadają ten chromosom jako chromosomy płciowe X i Y, natomiast osobniki płci żeńskiej w momencie urodzenia posiadają dwa chromosomy płciowe X.

Jednakże kobiety po urodzeniu mogą to również wiedzieć poprzez badanie DNA męskiego członka ich rodziny (brata, ojca, dziadka…), którzy posiadają chromosom Y i mają tego samego przodka z haplogrupy ojcowskiej. Synowie nie służą, ponieważ są nosicielami chromosomu Y ojca, więc ich ojcowska haplogrupa pochodzi od męskiego rodzica.