tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Czym jest haplogrupa matczyna?

Haplogrupy to duże grupy haplotypów, zbiory alleli w określonych lokalizacjach w genomie jednostki. Pozwalają one definiować populacje genetyczne i zawierają informacje o przeszłości osoby, ponieważ gdy w tych regionach pojawiają się zmiany, rzadko się cofają, a kolejne zmiany się kumulują.

Haplogrupa matczyna jest również nazywana haplogrupą DNA mitochondrialnego. U ludzi mitochondria są dziedziczone od matki, więc całe mitochondrialne DNA osoby pochodzi z jej linii matczynej. Pozwala to poznać pochodzenie od strony matki, śledząc przebieg tej części rodziny bez mieszania go ze stroną ojcowską.

Całe mitochondrialne DNA ludzi pochodziłoby od tzw. „Mitochondrialnej Ewy”, wspólnej przodka wszystkich żyjących ludzi, która istniała około 200 000 lat temu. Najstarsza obecna haplogrupa to L0, która pojawiła się około 150 000 lat temu.