tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Które pliki Raw Data innych firm są kompatybilne z tellmeGen?

Możesz uzyskać dostęp do wszystkich informacji, które dostarczamy, przesyłając swój plik Raw Data genetyczny (w formacie .txt lub .csv) z innych firm, wśród których wymieniamy:

  • 23andme
  • Ancestry
  • MyHeritage

Ponadto w tellmeGen możemy analizować Twoje Surowe Dane niezależnie od ich pochodzenia, o ile spełniają następujące warunki:

  1. Dołączone markery genetyczne muszą być w orientacji (+) genomu referencyjnego GRCh37. Genom GRCh37 jest genomem referencyjnym dla gatunku Homo sapiens (człowiek) ustanowionym przez Genome Reference Consortium.
  2. Jego współczynnik wywoływania wynosi > 0,95. Oznacza to, że co najmniej 95% markerów zostało prawidłowo przypisanych. Przy niższej jakości nie zostaną podane żadne wyniki, ponieważ nie możemy zapewnić ich wiarygodności.
  3. Jego format odpowiada formatowi niezmodyfikowanej tablicy chipowej.