tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Na czym polega obliczanie haplogrupy matczynej?

Nasze obliczenia polegają na wyodrębnieniu informacji genetycznej z chromosomu mitochondrialnego każdego użytkownika. Informacje te są następnie poddawane ścisłej kontroli jakości, która pozwala nam uzyskać bardziej precyzyjne wyniki, dzięki czemu za pomocą algorytmów możemy rozszyfrować haplogrupę matczyną, do której należy.

Obliczenia te polegają na obserwacji podobieństw pomiędzy różnymi markerami chromosomu mitochondrialnego naszych użytkowników i różnymi bazami danych, które gromadzą różne istniejące haplogrupy matczyne.