tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Na czym polega obliczanie haplogrupy ojcowskiej?

Nasze obliczenia polegają na wydobyciu informacji genetycznej z chromosomu Y naszych użytkowników. Te informacje genetyczne są następnie poddawane ścisłej kontroli jakości, co pozwala nam uzyskać bardziej dokładne wyniki. Następnie, za pomocą algorytmu, obliczamy Twoją haplogrupę ojcowską, porównując podobieństwa między różnymi markerami chromosomu Y naszych użytkowników a różnymi bazami danych, które gromadzą informacje o istniejących haplogrupach ojcowskich.