tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Jakie ograniczenia możemy znaleźć w analizie rodowodu?

  1. W naszym badaniu genetycznym nie uwzględniamy wszystkich istniejących populacji genetycznych, co może spowodować, że Twoja populacja nie będzie reprezentowana. W takim przypadku Twoje wyniki pokażą najbardziej podobną populację z genetycznego punktu widzenia. Jednak w TellmeGen codziennie pracujemy nad aktualizacją informacji, więc włączymy nowe populacje referencyjne tak szybko, jak to możliwe.
  2. Ponieważ metodologia opiera się na porównaniu statystycznym, może prezentować odchylenie standardowe, co w niektórych przypadkach może skutkować pojawieniem się szczątkowych procentów w niektórych populacjach, które nie są częścią Twojego rzeczywistego pochodzenie. Procenty te nie powinny być brane pod uwagę przy interpretacji wyników.
  3. Pomimo wysokiej precyzji w szacowaniu naszych wyników, istnieją pewne populacje genetyczne, które są bardzo podobne do siebie, co może doprowadzić do tego, że nasz system obliczeniowy je pomyli. Występuje to głównie w przypadku regionów bardzo blisko siebie położonych, które mają wspólną historię genetyczną.
  4. Obecnie nasz system nie jest w stanie rozróżnić podregionów lub województw w ramach danej populacji genetycznej.