tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Dlaczego niewielkie procenty mojego rodowodu zostały przypisane do niespodziewanych populacji?

Nasza metodologia szacowania rodowodu naszych użytkowników opiera się na analizie porównawczej, która zawsze wiąże się z niewielkim odchyleniem, znanym jako odchylenie standardowe. To odchylenie może spowodować przypisanie niewielkich procentów do populacji, które w rzeczywistości nie są częścią rodowodu użytkownika. Nazywamy to procentami rezydualnymi, i nie powinny być one brane pod uwagę podczas interpretacji wyników.