tellmegen logo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

WYJAŚNIAMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

Dlaczego mój rodowód nie jest prawidłowo przypisany do regionu Europy Środkowej lub Bałkanów?

Kraje Europy Środkowej i Bałkanów są wyjątkowym przykładem ze względu na swoją najnowszą historię. Ze względu na zjawiska polityczne, głównie dwie wojny światowe, kraje te mają bogatą historię migracji, która doprowadziła do znacznego wymieszania genetycznego pomiędzy okolicznymi regionami. Z tego powodu trudno jest precyzyjnie rozróżnić rodowód niektórych krajów wchodzących w skład tych grup, głównie pomiędzy takimi krajami jak Niemcy i Francja. W tych krajach osoby z zachodnich Niemiec mogą mieć silny francuski komponent genetyczny, a osoby ze wschodniej Francji silny niemiecki komponent genetyczny, co może prowadzić do niewielkich błędów w naszym algorytmie obliczeniowym.

To samo zjawisko występuje w krajach bałkańskich, gdzie niektóre z tego, co obecnie uważamy za odrębne populacje genetyczne, były częścią tego samego kraju do niedawna.