tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför är min ancestralitet inte korrekt tilldelad inom regionen Centrala Europa eller Balkan?

Länderna i Centrala Europa är ett unikt exempel på grund av deras senaste historia. På grund av politiska händelser, främst de två världskrigen, har länderna i Centrala Europa en rik historia av migrationer, vilket har lett till en betydande genetisk blandning mellan närliggande regioner. Av detta skäl är det svårt att exakt särskilja ancestraliteten mellan vissa av de länder som utgör denna grupp, främst mellan länder som Tyskland och Frankrike. I dessa länder kan individer från västra Tyskland ha en stark fransk genetisk komponent och individer från östra Frankrike kan ha en stark tysk genetisk komponent, vilket kan leda till mindre fel i vår beräkningsalgoritm.

Samma fenomen inträffar i Balkanländerna där, fram till nyligen, några av de som vi nu betraktar som separata genetiska populationer var del av ett och samma land.