tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vad är syftet med att känna till min ancestralitet?

Med analysen av ancestralitet som utförs av tellmeGen får du omfattande information om vilka regioner i världen och befolkningar som visar störst likhet med din genetiska information, och kan identifiera möjliga ursprung som du inte kände till.

Studien av genetisk ancestralitet ger data om ursprung och biogeografiskt förlopp tack vare studier av genetiska variationer som har uppstått i människors DNA över tid.

Testet för ancestralitet låter dig:

  • Känna till procentandelen genetiskt material som du har från olika befolkningar i världen.
  • Förstå ditt etniska ursprung bättre.
  • Förstå den mellanpopulationella variabiliteten, det vill säga att genetisk evolution sker på en global nivå och inte individuellt.
  • Förstå att varje person är kopplad till olika raser och territorier på planeten, vilket är av avgörande betydelse för att bekämpa rasism.

Sammanfattningsvis, detta DNA-test låter dig lära känna dig själv mycket bättre med bara ett salivprov, hemifrån och till bästa pris.