tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Hur hjälper farmakogenetisk information mig?

Ett av de största problemen som farmakologin står inför är den stora variationen i svar efter administrering av samma medicin och i samma dos. Farmakogenetisk information gör det möjligt att förskriva den lämpligaste medicinen för varje person, vilket undviker onödiga biverkningar, möjliggör dosjusteringar om det behövs och väljer det läkemedel som är mest effektivt för varje person beroende på deras genetik.

Farmakogenetik är nyckeln till införandet av personlig medicin.

De genetiska varianterna som påverkar toleransen och effektiviteten av läkemedel är brett representerade i den globala befolkningen, därav att vissa människor tolererar vissa läkemedel väl, medan andra inte får någon effekt eller till och med får biverkningar. Tack vare farmakogenetik kan risken för biverkningar minimeras och sannolikheten för farmakologisk effektivitet maximeras.

Farmakogenetiska poster är uppdelade i ”Metabolisering” av det aktuella läkemedlet och i ”Svar”.

De genetiska varianter av metabolisering som en person uppvisar låter oss avgöra om läkemedlet kommer att producera biverkningar och låter oss justera den rekommenderade dosen. Dessa varianter finns i generna som metaboliserar läkemedel i levern, och en person kan vara Normal Metabolisör (EM), Dålig Metabolisör (PM) eller Ultrarapid Metabolisör (UM) för varje läkemedel. Att vara en Dålig Metabolisör indikerar att personen har någon genvariant som gör att metaboliseringsgenen för det läkemedlet fungerar sämre och därför ackumuleras det längre i kroppen, vilket kan leda till biverkningar och det är därför mest rekommenderat att minska dosen eller byta medicin. Att vara en Ultrarapid Metabolisör kan producera motsatt effekt, och det kan vara lämpligt att öka doserna eller ändra behandling.

Genvarianterna av ’Svar’ finns i läkemedlets målgener och låter oss veta om det läkemedlet kommer att vara effektivt för varje person, vilket gör det möjligt att avgöra om en förändring i medicineringen skulle vara lämplig.

Farmakogenetik är utan tvekan en av de mest omedelbara och viktiga fördelarna som kommer från att få dina resultat. Dessutom baseras denna information på rekommendationer från FDA (Food and Drugs Administration), EMA (European Medicines Agency) och andra prestigefyllda farmakogenetiska institutioner som CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium).