tellmegen logo

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SELVITÄ EPÄILYKSESI

Miten farmakogenetiikka auttaa minua?

Yksi farmakologian pääongelmista on suuri määrä erilaisia reaktioita saman lääkkeen ja saman annoksen antamisen jälkeen. Farmakogenetiikan tiedot mahdollistavat oikean lääkkeen määräämisen jokaiselle henkilölle, välttäen tarpeettomia sivuvaikutuksia, mahdollistaen annoksen säätämisen tarvittaessa ja valitsemalla lääkkeen, joka on tehokkain kullekin henkilölle hänen geneettisestä taustastaan riippuen.

Farmakogenetiikka on avain henkilökohtaisen lääketieteen toteuttamiseen.

Lääkkeiden sietoon ja tehoon vaikuttavat geneettiset muunnelmat ovat laajasti edustettuina maailmanlaajuisessa väestössä, minkä vuoksi jotkut lääkkeet sopivat hyvin joillekin ihmisille, kun taas toisille ne eivät aiheuta lainkaan vaikutusta tai voivat jopa aiheuttaa sivuvaikutuksia. Farmakogenetiikan avulla sivuvaikutusten riskiä voidaan pienentää ja farmakologisen tehon todennäköisyyksiä voidaan maksimoida.

Farmakogenetiikan kohteena olevat geenimuunnokset jaetaan kyseisen lääkkeen ”Metabolismiin” ja ”Vasteeseen”.

Henkilön metabolian geneettiset muunnelmat mahdollistavat sen, voiko lääke aiheuttaa hänelle sivuvaikutuksia, ja ne mahdollistavat suositellun annoksen säätämisen. Nämä muunnelmat sijaitsevat maksassa lääkkeiden metabolian geeneissä, ja henkilö voi olla normaali metabolisoija (EM), heikko metabolisoija (PM) tai erittäin nopea metabolisoija (UM) kullekin lääkkeelle. Heikko metabolisoija tarkoittaa, että henkilöllä on jonkinlainen geneettinen muunnos, joka saa kyseisen lääkkeen metabolian geenin toimimaan huonommin ja siksi lääke kertyy elimistöön pidemmäksi ajaksi, mikä voi johtaa sivuvaikutuksiin, ja siksi annoksen pienentäminen tai lääkkeen vaihtaminen on suositeltavaa. Erittäin nopea metabolisoija voi aiheuttaa päinvastaisen vaikutuksen, ja annoksen lisääminen tai hoidon vaihtaminen voi olla suositeltavaa.

”Vasteen” geneettiset muunnelmat esiintyvät lääkkeen kohdegeeneissä ja ne kertovat meille, onko kyseinen lääke tehokas kullekin henkilölle, mahdollistaen päätöksen lääkityksen muuttamisesta tarvittaessa.

Farmakogenetiikka on epäilemättä yksi välittömimmistä ja tärkeimmistä eduista, joita saat tuloksistasi. Lisäksi nämä tiedot perustuvat FDA:n (Food and Drugs Administration), EMA:n (European Medicines Agency) ja muiden arvostettujen farmakogenetiikan instituutioiden, kuten CPIC:n (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium) suosituksiin.