tellmegen logo

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SELVITÄ EPÄILYKSESI

Tulokseni eivät vastaa muiden yritysten tuloksia. Miksi näin on?

On otettava huomioon, että kaikki geneettisen analyysin tulokset perustuvat erilaisiin tilastollisiin algoritmeihin erilaisilla laadunvalvontatoimenpiteillä ja erilaisilla parametreilla. Jokaisella yrityksellä on oma DNA-sirunsa erilaisilla markkereilla, ne käyttävät erilaisia tietokantoja, niillä on omat algoritmit ja omat laadunvalvontaparametrit. Siksi vaikka tulokset kahden yrityksen välillä ovat samankaltaisia, voidaan havaita tiettyjä eroja.