tellmegen logo

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SELVITÄ EPÄILYKSESI

Mitä tutkitaan farmakogenetiikassa?

Farmakogenetiikka on tutkimus siitä, miten yksilön geenit vaikuttavat kehon reaktioihin eri lääkkeisiin.

Farmakogenetiikassa tutkitaan muutoksia, joita kutsutaan polymorfismeiksi tai SNPs:iksi, jotka esiintyvät usein väestössä ja ovat jokaisen henkilön normaalin vaihtelun aiheuttajia. Erityisesti tarkastellaan muutoksia geeneissä, jotka vaikuttavat lääkkeiden metaboliaan, kuljetukseen tai toimintapaikkoihin, joten kaikki nämä prosessit vaihtelevat yksilöittäin ja siten myös reaktio näihin lääkkeisiin.

TellmeGenin farmakogeneettinen yhteensopivuus tarkastelee erilaisia lääkkeitä, jotka liittyvät erilaisiin sairauksiin. Analyysit keskittyvät lääkkeen haittavaikutuksiin, annostukseen ja tehokkuuteen.

Kaikkia lääkkeitä ei ole saatavilla testeihin.

Nämä tutkimukset luokitellaan yksilölliseen lääketieteeseen ja tarkkuuslääketieteeseen. Ne mahdollistavat hoidon ja patologioiden ehkäisyn ottamalla huomioon yksilön ainutlaatuiset ominaisuudet sen sijaan, että käytettäisiin geneeristä menetelmää.