tellmegen logo

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SELVITÄ EPÄILYKSESI

Auttaako farmakogenominen testi välttämään sivuvaikutuksia tai muita haittavaikutuksia?

Yksi farmakogenetiikan päätavoitteista on minimoida tai jopa välttää haittavaikutusten kehittyminen. Niiden lääkkeiden osalta, joista saatavilla olevat tutkimukset tarjoavat vahvaa tieteellistä näyttöä, annetut suositukset voivat rajoittaa näitä sivuvaikutuksia.

On kuitenkin tärkeää huomata, että muiden testaamattomien merkkiaineiden läsnäolo, jotka eivät sisälly testeihin, tai jopa ne, jotka ovat tällä hetkellä tuntemattomia, yhdessä muiden olosuhteiden (elämäntapa, henkilökohtainen historia, ympäristötekijät) kanssa voivat vaikuttaa lääkkeiden vasteeseen.

Lisäksi on tärkeää huomata, että nämä tulokset on neuvoteltava lääkärin kanssa ennen minkään hoidon aloittamista, koska lopullinen vastuu lääkkeiden valinnasta on lääkärillä, joka ottaa huomioon lääketieteelliset perusteet, farmakogenomiikkaan liittyvät tiedot, terveystilanteen, henkilökohtaisen ja perhehistorian sekä muut merkittävinä pidetyt tekijät.