tellmegen logo

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SELVITÄ EPÄILYKSESI

Mi haploryhmäni sijaitsee maantieteellisesti eri paikassa kuin syntymäpaikkani, miksi?

tellmeGenissä käytämme tunnettuja tietokantoja, jotka kertovat, missä maissa tietty haploryhmä on yleisempi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kyseinen haploryhmä löytyisi vain siitä alueesta tai että siellä ei olisi muita haploryhmätyyppejä.

Ihmiskunnan historia on leimautunut suurilla muuttoliikkeillä, joten käytännössä missä tahansa maailman osassa voi löytyä useita haploryhmiä.

tellmeGenissä tarjoamme tietoa siitä, missä alueella haploryhmäsi on yleisempi, mikä ei välttämättä ole sidoksissa alkuperäiseen syntymäpaikkaasi.