tellmegen logo

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SELVITÄ EPÄILYKSESI

TellmeGenin tieteen tausta

Jokaisessa solussasi on ainutlaatuista ”geneettistä materiaalia”, joka erottaa sinut muista ihmisistä. Tämä geneettinen materiaali on kuin valtava spiraalitikkaat, joissa jotkut askelmat tarjoavat tärkeää tietoa, kuten sydäninfarktin riski tai lääkkeiden nopea metabolia. Tämä geneettinen materiaali koostuu 3000 miljoonasta emäsparista, jotka jakautuvat 23 kromosomipariin, joista 98 % on identtisiä ihmiskunnan eri yksilöiden välillä.

SNP:t eli ”yksittäisen nukleotidin polymorfismit” esiintyvät noin joka 1300. emäsparin kohdalla ihmisen genomin pituudella, ja niiden arvioidaan muodostavan jopa 90 % kaikista ihmisen genomivariaatioista, jotka ovat merkittäviä muun muassa terveydentilassa ja erottuvissa piirteissä. Tämä tieto on laajalti koottu julkisiin tietokantoihin kuten ClinVar, dbSNP, ENSMBL ja OMIM, joissa rekisteröidään tietoa viimeisimmistä edistysaskeleista biolääketieteessä ja genetiikassa. TellmeGen käyttää yli 3000:ta näissä tietokannoissa rekisteröityä SNP:tä, jotka on sisällytetty korkean tieteellisen vaikutuksen omaaviin artikkeleihin.

DNA-testissämme analysoimme yli 3000 SNP:tä, jotka ovat laajalti esillä tieteellisessä kirjallisuudessa, sisältäen vain ne, jotka on validointu tutkimuksissa, joissa on ollut mukana yli 750 tapausta ja kontrollia, ja joiden tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä (p-arvo<0,005). Jokaisessa kohteessa löydät teknisen raportin, josta löytyy kaikki tieteellinen tieto analysoitujen varianttien osalta sekä viitteitä joistakin tutkimuksista, joihin saatu tulos perustuu.