tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Zal een farmacogenetische test bijwerkingen of andere bijwerkingen voorkomen?

Een van de belangrijkste doelstellingen van de farmacogenetica is het minimaliseren of zelfs voorkomen van de ontwikkeling van bijwerkingen. Voor de geneesmiddelen waarvoor de beschikbare studies een hoog niveau van wetenschappelijk bewijs leveren, zouden de vastgestelde aanbevelingen het mogelijk maken deze bijwerkingen te beperken.

Men mag echter niet vergeten dat de aanwezigheid van andere markers die niet zijn geanalyseerd, niet in de test zijn opgenomen of zelfs die momenteel onbekend zijn, samen met andere omstandigheden (levensstijl, persoonlijke geschiedenis, milieufactoren), de reactie op geneesmiddelen kunnen beïnvloeden.

Bovendien moet hieraan worden toegevoegd dat deze resultaten met een arts moeten worden geraadpleegd voordat een therapie wordt vastgesteld, aangezien het de arts is die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de keuze van de geneesmiddelen, rekening houdend met medische criteria, farmacogenetische gegevens, gezondheidstoestand, persoonlijke en familiegeschiedenis, alsmede andere relevant geachte factoren.