tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Waaruit bestaat de sequentiebepaling van een volledig genoom?

DNA-sequencing is een technologie waarmee we de genetische informatie van een levend wezen kunnen kennen en ontcijferen. Met andere woorden, het sequencen van een genoom bestaat uit het “lezen” van dat genoom, dat essentiële informatie bevat voor zijn ontwikkeling en functioneren, als ware het een genetisch instructieboek.

Het meest relevante detail van sequentiebepaling is dat het de exacte volgorde van de nucleotiden in het genoom van een organisme verkrijgt. Het hele genoom ondergaat hetzelfde proces, waardoor alle genen van het individu volledig worden geanalyseerd. Dit is hoe het zich onderscheidt van andere methoden die alleen met een deel van het DNA van het individu werken, wat op zijn beurt de kosten en tijden versnelt.

Daarom moet sequentiebepaling niet worden verward met andere processen zoals genotypering.