tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Hoe werd de database gebruikt om de afkomst van elke gebruiker te schatten? 

Onze databank bestaat uit moderne populaties. Opdat een individu in onze databank zou worden opgenomen, moeten hij en zijn familie gedurende minstens de laatste drie generaties tot deze genetische populatie behoren. Bovendien ondergaat elk individu een kwaliteitscontrole om na te gaan of het deel kan uitmaken van de gebruikte referentiepopulatie.