tellmegen logo

VEELGESTELDE VRAGEN

WIJ VERDUIDELIJKEN UW TWIJFELS

Een update heeft enkele van mijn resultaten veranderd, betekent dit dat ze eerder onjuist waren?

Nee, maar omdat de genetica vooruit is gegaan, waren dit onvolledige resultaten. Daarom hebben wij een platform ontwikkeld dat zonder extra kosten genetische informatie opslaat, interpreteert en bijwerkt. Zo krijgen onze gebruikers altijd actuele informatie. Wij beschikken over een team van artsen en genetici die tot taak hebben de verstrekte informatie voortdurend bij te werken.

De laatste tijd hebben technologische en computationele verbeteringen een wetenschappelijke revolutie op het gebied van de genetica teweeggebracht. Dit heeft geleid tot een dramatische toename van het aantal bekende varianten die van invloed zijn op ziekte.

Elke keer dat er een verandering optreedt in je resultaten als gevolg van een update, zal de nieuwe resulterende analyse nauwkeuriger zijn dan de vorige, maar dit betekent niet noodzakelijk dat de oude fout was.