tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Var de resultat som tellmeGen hittills beräknat inkorrekta?

Nej, men i takt med att genetikfältet har utvecklats handlade det om ofullständiga resultat. Därför har vi utvecklat en plattform som lagrar, tolkar och uppdaterar genetisk information utan extra kostnad. På detta sätt får våra användare alltid den mest aktuella informationen. Vi har ett team av läkare och genetiker vars uppgift är att ständigt uppdatera den information som tillhandahålls.

På senare tid har teknologiska och datorbaserade förbättringar lett till en vetenskaplig revolution inom genetikområdet. Detta har medfört att antalet kända varianter som har en inverkan på en sjukdom har ökat dramatiskt.