tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Hur exakt är analysen av ancestralitet?

Vår beräkningsmetodik i DNA-test baseras på statistiska jämförelser mellan varje användares genetiska information och en referensdatabas som innehåller olika genetiska populationer. Analysens noggrannhet beror på den jämförda genetiska populationen.

En genetisk population som har sitt ursprung för hundratals år sedan, som är olika från resten och homogen i sig själv, kommer att ha en hög grad av noggrannhet. Å andra sidan kommer mer moderna populationer som nyligen har skapats, som har genomgått förändringar i sina gränser på grund av politiska händelser, eller i sin befolkning på grund av kraftiga migrationer, att ha en lägre grad av noggrannhet eftersom de är mer heterogena populationer som delar en gemensam genetisk historia.

Trots detta har vi på tellmeGen arbetat med att kalibrera vår metodik för att garantera högsta möjliga noggrannhet i varje enskilt fall.