tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Vem analyserar resultaten?

Våra kunders salivprover anländer till våra laboratorier i Europa, som uppfyller den stränga ISO 9001:2015-standard som är den högsta kvalitetsstandarden i Europeiska unionen.

Väl där genomförs DNA-extraktion och därefter amplifikation och genotypning.

För att lära dig mer om tekniken vi använder i våra protokoll och de laboratorier vi samarbetar med, har vi en avdelning på vår webbplats som förklarar deras funktioner. I detta första skede utförs genotypning och inhämtning av användarens rådata.

Efter att kundernas prover har genotypats (eller analyserats) laddas dessa data upp i tellmeGens databas, där genetiker, bioinformatiker och läkare analyserar dessa genetiska varianter och utfärdar de detaljerade rapporter som kunderna konsulterar i sitt användarkonto.