tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Varför visas inte det faderliga haplogruppen i resultaten för kvinnor?

För att erhålla det faderliga haplogruppen analyseras den genetiska informationen i Y-kromosomen.

Denna kromosom är ansvarig för att bestämma manligt kön under embryots utveckling genom att aktivera SRY-genen. Därför har endast individer som är manliga vid födseln denna kromosom, med könskromosomer X och Y, medan individer som är kvinnliga vid födseln har två könskromosomer X.

Emellertid kan kvinnor vid födseln också lära känna detta genom en DNA-studie av en manlig familjemedlem (bror, far, farfar…), som har Y-kromosomen och delar samma faderliga haplogruppförfader. Söner fungerar inte eftersom de bär på faderns Y-kromosom, så deras faderliga haplogrupp kommer från den manliga föräldern.