tellmegen logo

VANLIGA FRÅGOR

BESVARA DINA FRÅGOR

Villkor INTE inkluderade i tellmeGens analys

tellmeGens DNA-test är inte ett diagnostiskt verktyg.

Om ditt behov är att upptäcka en specifik genetisk sjukdom relaterad till personlig eller familjehistoria, bör du rådgöra med en medicinsk professionell för att säkerställa att du genomför det mest lämpliga testet för din personliga situation.

På samma sätt analyserar tellmeGen för närvarande inte dupliceringar eller deletioner av kompletta gener, eller kromosomala omarrangemang, translokationer eller mosaicism, även om det är troligt att vi kommer att kunna göra det i framtiden.

tellmeGen analyserar inte trisomier eller andra aneuploidier eller nulisomier.

Teknologin som tellmeGen använder baseras på analys av Polimorfism av ett Enkelt Nukleotid eller SNPs (Single Nucleotide Polymorphism). Denna teknik, kallad genotypning, är inte utformad för att identifiera alla varianter som kan finnas i en gen. På så sätt är det troligt att vi inte kan erbjuda alla genetiska varianter som beskrivs för en kromosomal region, men vi kan erbjuda en stor procentandel av de viktigaste varianterna.